(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 do Trường THCS Thới An Đông ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, mặt bằng căn tin

Trường THCS Thới An Đông

Ngày 3/12/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, mặt bằng căn tin tại Trường THCS Thới An Đông, thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 3/12/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, mặt bằng căn tin tại Trường THCS Thới An Đông, thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 3/12/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, mặt bằng căn tin tại Trường THCS Thới An Đông, thành phố Cần Thơ ảnh 3
Ngày 3/12/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, mặt bằng căn tin tại Trường THCS Thới An Đông, thành phố Cần Thơ ảnh 4