(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2021 do bà Võ Thị Ngọc Nương ủy quyền như sau:
Ngày 3/12/2021, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ảnh 1