(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 do Văn phòng Huyện ủy Phù Cát ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản là 01 xe ô tô con hiệu 01 xe ô tô con hiệu Mitsubishi Jolie đã qua sử dụng, biển kiểm soát 77B – 1296, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con hiệu Mitsubishi Jolie đã qua sử dụng, biển kiểm soát 77B – 1296 do Văn phòng Huyện ủy Phù Cát quản lý và sử dụng; số chỗ ngồi 08 chỗ; số loại: JOLIEVB2WLNHYLVT; số máy: 4G63V-Z02343; số khung: RLA00VB2W-21001323; năm sản xuất 2002; nước sản xuất: Nhật Bản; màu sơn: Xanh; nhiên liệu: Xăng.

- Hiện trạng: Tại thời điểm kiểm tra xe đã qua sử dụng, xe đã hoạt động 18 năm; động cơ hoạt động yếu; khói ra pô nhiều, hao nhớt; hệ thống khung gầm một số vị trí mục mọt; rô tuyn rơ, lỏng, giảm xóc yếu, cao su chai mục; bi bánh xe vận hành có tiếng kêu, xe hoạt động không ốn định. Để lại sửa chữa tốn kinh phí lớn không hiệu quả. Xe xuống cấp, không đảm bảo an toàn khi vận hành theo Biên bản họp liên ngành xác định tình trạng đối với xe ô tô Mitsubishi Jolie biển kiểm soát 77B – 1296 của Huyện ủy Phù Cát ngày 02/7/2020;

- Tình trạng pháp lý: Tài sản trên có giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: A0011542 do Phòng CSGT CA tỉnh Bình Định cấp ngày 24/12/2002.

Hiện tài sản trên đang để tại Văn phòng Huyện ủy Phù Cát – Địa chỉ: 65 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) theo Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc thanh lý xe ô tô Mitsubishi Jolie biển kiểm soát 77B – 1296 của Văn phòng Huyện ủy Phù Cát.

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày mở cuộc đấu giá tài sản tại Văn phòng Huyện ủy Phù Cát – Địa chỉ: 65 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, bước giá và địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá áp dụng cho tài sản thanh lý 01 xe ô tô con hiệu Mitsubishi Jolie đã qua sử dụng, biển kiểm soát 77B – 1296 là: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) bước giá trên được áp dụng xuyên suốt trong cuộc đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 03/12/2020 đến khi kết thúc tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Phương thức đấu giá: Đấu giá toàn bộ tài sản nêu trên bằng phương thức trả giá lên

7. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Huyện ủy Phù Cát – Địa chỉ: 65 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày, chậm nhất ngày 30/11/2020; nộp tiền đặt trước 10.000.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc TK: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 100.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ, gồm:

- 01 đơn đăng ký đấu giá mẫu do Trung tâm phát hành (bản chính);

- 01 chứng từ nộp tiền đặt trước;

- 01 bản sao giấy CMND hoặc CCCD (bản phô tô);

- 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ;

- 01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1) và 01 bì thư đựng phiếu trả giá.

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền còn lại chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác); người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

- Người mua được tài sản đấu giá chịu lệ phí sang tên, trước bạ và chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán phí đường bộ kể từ ngày hết hạn đăng kiểm đến khi nhận bàn giao tài sản và đưa tài sản lưu thông theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.