(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 do Agribank - Chi nhánh Tân Phú ủy quyền như sau:

Ngày 3/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Thủ Đức, TPHCM ảnh 1