(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

Ngày 3/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ảnh 1