(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/12/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil ủy quyền như sau:
Ngày 3/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1