(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 10/HĐ-DVĐGTS ngày 04/11/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước;

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, mục đích, thời hạn sử dụng đất, hình thức sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất 07 lô đất (Từ lô 19 đến 25) tọa lạc tại đường Nguyễn Lương Bằng, khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích: 1.597,7 m2 (Một ngàn năm trăm chín mươi bảy phẩy bảy mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 5.389.440.000 đồng (Năm tỷ ba trăm tám mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi ngàn đồng)

Mục đích sử dụng: đất ở đô thị

Thời hạn sử dụng: lâu dài;

Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Các lô đất được đấu giá riêng lẻ theo từng lô (Có danh sách chi tiết kèm theo)

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá liên tục, nhiều vòng cho đến khi không còn người nào tiếp tục trả giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/11/2020 đến 17h00 ngày 30/11/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 27/11/2020 tại khu đất đấu giá. Khách hàng liên hệ: Ms. Trang 0972.690.272 để được hướng dẫn xem tài sản.

Tiền đặt trước: 10% (Mười phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS vào ngày 30/11/2020 (Đến 17h00). Nếu tổ chức tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Tiền mua Hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/01 lô đất.

Thời gian, địa điểm đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 03/12/2020 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 05/11/2020 đến 17h00 ngày 30/11/2020, đăng ký trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước có chứng thực;

Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu đối với người tham gia đấu giá là cá nhân hoặc Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức;

Chứng từ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo quy định;

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713 860 216

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp - Địa chỉ: Đường Lương Đình Của, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước – ĐT: 02713.564448

hoặc xem tại:

Website: http://taisancong.vn; https://dgts.moj.gov.vn; http://binhphuoc.gov.vn;

DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ Khu đất tọa lạc tại đường Nguyễn Lương Bằng, Kp Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước - tổ chức đấu giá ngày 03/12/2020

Ngày 3/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ảnh 1