(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2020 như sau:

Đấu giá lô tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Hội đồng định giá và tổ chức bán tài sản chìm đắm (trôi nổi) trên biển, không xác định được chủ sở hữu theo Quyết định số 2187/QĐ- UBND ngày 03 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 164 đường Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định- đây là trụ sở Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định- đơn vị chủ trì xử lý tài sản) xử lý

- Tên tài sản: lô tài sản bao gồm:

+ 01 phương tiện tàu thu mua hải sản khung gỗ, vỏ composite (đã cũ), dài 21,9 mét, rộng 4,65 mét, cao 2 mét có 02 (hai) máy (máy chính hiệu MISUBISHI- 320CV, máy phụ ISUZU080,6CV; hai máy không hoạt động được;

+ 01 phương tiện có kiểu dáng là phương tiện vận tải thủy nội địa, vỏ kim loại (đã cũ) dài 18,3 mét, rộng 4 mét, cao 01 mét có hai máy (một máy ký hiệu YC4G 180-20 số máy G0 812701288 và một máy không nhãn mác; hai máy đều không hoạt động được);

+ Khoảng 80 (tám mươi) cheo lưới cước PE, loại lưới rê xà (lưới rất cũ, rách nát không thể sử dụng, chỉ bán phế liệu); Trọng lượng số lưới trên được xác định khoảng 4.000kg (bốn nghìn ki lô gam).

- Giá khởi điểm của lô tài sản: 84.061.000 đ (Tám mươi tư triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn đồng). Người trúng đấu giá có trách nhiệm trục vớt, bốc dỡ, vận chuyển tài sản, toàn bộ chi phí làm các công việc này do người trúng đấu giá chịu.

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/11/2020 đến ngày 30/11/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 30/11/2020 và ngày 01, 02/12/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 26, 27/11/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 15.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 9 giờ ngày 03 tháng 12 năm 2020 (khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335)

- Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.