(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá 17.850.000 cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang vào ngày 3/12/2020 do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Mua bán lương thực, sản phẩm chăn nuôi; mua bán nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; dịch vụ cung cấp vật nuôi;...

Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 17.850.000 cổ phần

Lần đấu giá: 2

Thời gian đấu giá: 03/12/2020

Giá khởi điểm: 18.900 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 17.850.000 cổ phần

Khối lượng tối đa: 17.850.000 cổ phần

Ngày phát hành: 03/12/2020