(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/12/2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Người có tài sản: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Địa chỉ: 125 QL9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

-Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: lúc 08giờ 00 ngày 03/12/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá, Giá khởi điểm:

Tên tài sản: 01 Xe ô tô con 5 chổ ngồi, thanh lý; Biển kiếm soát: 74B-1071; Nhãn hiệu: FORD LASER GHIA, Sản xuất năm 2002 tại Việt Nam.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

- Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước:

+ Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 150.000 đồng/ hồ sơ

+ Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng (Chín triệu đồng)

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Ngày 28; 29/11và 02/12/ /2019 (trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định) tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN Quảng Trị, Số TK: 118000089401, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 26; 27/11/2019 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản nói trên.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 30/11/2019 tại Trụ sở Công ty đấu giá (trong giờ hành chính).

- Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.

+ Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ quy chế, nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, giấy CMND hoặc GPKD tại Công ty và Nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng theo đúng thời gian quy định

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp một vòng xác định người trúng đấu giá

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565379./.