(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ủy quyền như sau:

1 chiếc ô tô đã qua sử dụng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Ngày 3/11/2021, đấu giá xe ô tô Mercedes đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 3/11/2021, đấu giá xe ô tô Mercedes đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 3/11/2021, đấu giá xe ô tô Mercedes đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 3