(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản vật tư đã qua sử dụng từ đường dây trung, hạ thế (Kèm theo bảng kê tài sản). Giá khởi điểm tài sản: 40.100.000 đồng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng

Ngày 3/11/2021, đấu giá tài sản vật tư đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 3/11/2021, đấu giá tài sản vật tư đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 3/11/2021, đấu giá tài sản vật tư đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3
Ngày 3/11/2021, đấu giá tài sản vật tư đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 4
Ngày 3/11/2021, đấu giá tài sản vật tư đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 5
Ngày 3/11/2021, đấu giá tài sản vật tư đã qua sử dụng tại thành phố Đà Nẵng ảnh 6