(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:
Ngày 3/11/2021, đấu giá lô dây curoa, gọng kính, kính mát tại TP.HCM ảnh 1