(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2021 do Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 1 ủy quyền như sau:

Công trình trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 1, hạng mục nhà lớp học 3 tầng

Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 1

Ngày 3/11/2021, đấu giá công trình Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 1 tại tỉnh Bắc Giang ảnh 1
Ngày 3/11/2021, đấu giá công trình Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 1 tại tỉnh Bắc Giang ảnh 2
Ngày 3/11/2021, đấu giá công trình Trường tiểu học thị trấn Nham Biền số 1 tại tỉnh Bắc Giang ảnh 3