(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TPHCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2020 do Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 3/11/2020, đấu giá xe trộn bê tông hiệu Deawoo tại TPHCM ảnh 1