(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Vĩnh Long.

Địa chỉ: Số 153 đường Phạm Hùng, Phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 03/11/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Vĩnh Long, địa chỉ: Số 153 đường Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4. Tài sản đấu giá: 04 Quyền sử dụng đất tọa lạc tại phường Tân Hội, Thành phố Vĩnh Long (Bán chung nguyên lô gồm 04 quyền sử dụng đất, không bán riêng lẻ).

Ngày 3/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1

5. Tổng giá khởi điểm: 21.652.074.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, không trăm bảy mươi bốn nghìn đồng).

6. Tổng tiền đặt trước: 2.165.208.000 đồng nộp vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Tại BIDV Chi nhánh Bến Nghé

- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 29/10/2020, 30/10/20202, 02/11/2020 (Tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 21/10/2020.

- Địa điểm: phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long.

8. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 16/10/2020 đến hết 30/10/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.HCM.

- Điều kiện tham gia đấu giá: đáp ứng yêu cầu của pháp luật và người có tài sản đấu giá.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định.

9. Đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 16/10/2020 đến hết 30/10/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.HCM.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp từng vòng liên tục cho đến khi không còn khách hàng yêu cầu trả giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Bước giá tổi thiểu: 50.000.000 đồng

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.