(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 3/11/2020 do Agribank Chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:
Ngày 3/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất, nhà xưởng và máy móc thiết bị tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1