(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 3/11/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019

(Niêm yết từ ngày 16/10/2020 đến ngày 29/10/2020)

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ số 30/2020/CDTTHB/HĐBĐG ngày 25/9/2020 kèm theo PLHĐ số 01-30/2020/CDTTHB/HĐBĐG ngày 15/10/2020 giữa Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình về việc đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 thực hiện.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Tài sản đấu giá: Gạo miền Nam 15% tấm vụ Đông xuân 2019 nhập kho năm 2019.

- Số lượng xuất bán: 3.570.166 kg

(Số lượng gạo trên hiện đang bảo quản trong kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình đã đến kỳ xuất bán đổi hàng theo Quyết định số 577/QĐ-TCDT ngày 23/9/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 27/10/2020 và 28/10/2020 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại phòng Kỹ thuật bảo quản, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ: Ngày 16/10/2020 đến ngày 29/10/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá: Phòng Kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình - Số 73, Trần Phú, TP Thái Bình.

5. Giá khởi điểm: 9.800đ/kg (Chín nghìn tám trăm đồng một kilôgam)

- Mức giá khởi điểm trên không có thuế giá trị gia tăng, gạo bao gồm cả bao bì, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ (Có phụ lục chi tiết số lượng và giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá kèm theo).

- Trường hợp vào thời điểm trước khi mở cuộc đấu giá có Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ nhà nước điều chỉnh giá khởi điểm thì Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình phải thông báo cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, hai bên cùng nhau ký phụ lục bổ sung Hợp đồng và thông báo cho khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá.

6. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

* Các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có nhu cầu tham gia đấu giá phải làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp đúng địa điểm và trong thời hạn quy định của thông báo đấu giá quy định.

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Mỗi tổ chức, cá nhân được đăng ký tham gia đấu giá một hoặc nhiều đơn vị tài sản đấu giá.

- Có khả năng tài chính để mua tài sản đấu giá; Phải chấp nhận giá khởi điểm của đơn vị tài sản sản đấu giá. Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về đấu giá tài sản dự trữ quốc gia, quy định đấu giá đối với đơn vị tài sản mà mình tham gia đấu giá;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Các trường hợp không được tham gia đấu giá

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Cá nhân, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức, thuộc, trực thuộc Tổng cục dự trữ Nhà nước không được tham gia đấu giá mua lương thực dự trữ quốc gia dưới bất kỳ hình thức nào;

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đối với một đơn vị tài sản: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ)

- Khoản tiền đặt trước: Bằng 10% giá khởi điểm của một đơn vị tài sản đấu giá.

- Khoản tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng (NCB) Quốc dân Việt Nam Chi nhánh Thái Bình: Ngày 30/10/2020 và ngày 02/11/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

8. Hình thức, phương thức đấu giá và bước giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên (bỏ phiếu không hạn chế số vòng)

- Bước giá theo đơn giá: mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là 05 đồng/kg.

Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề; cộng 05 đồng/kg cuộc đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá, Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá;

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá, Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 14 giờ ngày 03/11/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình: Số 73, phố Trần Phú, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực đến tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký và chấp hành đúng Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

Ngày 3/11/2020, đấu giá gạo miền Nam 15% tấm vụ Đông xuân 2019 nhập kho tại tỉnh Thái Bình ảnh 1