(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/10/2020 do UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 ô đất tại khu Nhon Đẩm, khu 1B, xã Phú Nham, cụ thể như sau:

31-2

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Phù Ninh (Đ/c: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 30/9/2020 tại: UBND xã Phú Nham; Phòng TC-KH huyện Phù Ninh; Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 17/9 và 18/9/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 30/9/2020, các khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phù Ninh.

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/9 đến 17h00 ngày 02/10/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000333388, mở tại BIDV – CN Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu 07h30 ngày 03/10/2020 tại Hội trường UBND xã Phú Nham.

9. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842 215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Ninh (ĐT: Mr. Dũng – 0965632345); UBND xã Phú Nham.