(BĐT) - Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS) thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 3/10/2020 như sau:

1. Tổ chức có tài sản đấu giá và thực hiện đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương (VIETRANS). Địa chỉ: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 10h30, ngày 03/10/2020.

- Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Thông tin tài sản đấu giá: 01 vận thăng lồng SUMO đã qua sử dụng của Ban Kinh doanh xây dựng VIETRANS.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Số 89 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 108.000.000 VND (bằng chữ: Một trăm linh tám triệu đồng).

6. Tiền đặt trước: 10.000.000 VND (bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn).

7. Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 09h00, ngày 30/09/2020 đến 10h00, ngày 02/10/2020.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt tại số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc chuyển khoản vào tài khoản: 001.100.00.13157 tại: Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

8. Nộp phiếu tham dự đấu giá: Thời gian:

- Bỏ Phiếu trực tiếp vào hòm phiếu: Chậm nhất 09h30, ngày 03/10/2020.

- Gửi bằng phương thức bảo đảm đến VIETRANS chậm nhất 09h00, ngày 03/10/2020.

- Địa điểm: Số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

9. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá, xem tài sản đấu giá và các thông tin chi tiết khác: Tham khảo Quy chế đấu giá và tài liệu tài sản đấu giá đăng tải trên website: http://vietrans.com.vn/ tại mục “Tin tức”.