(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam (45 Mai Am, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đấu giá tài sản của Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi (194 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vào ngày 3/10/2019 như sau:

+ Tài sản 1: Tàu chở dầu HP01 đã qua sử dụng, số đăng ký BĐ-1020, công suất 340 CV.

+ Tài sản 2: Tàu hút bùn THỊNH PHÁT 2 đã qua sử dụng, số đăng ký BĐ-0233.

+ Tài sản 3: Tàu hút bùn THỊNH PHÁT 4 đã qua sử dụng, số đăng ký QNg-0182.

+ Tài sản 4: Tàu hút bùn THỊNH PHÁT 3 đã qua sử dụng, số đăng ký QNg-0181.

Tài sản được bán nguyên lô.

Nơi có tài sản: Xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Tổng giá khởi điểm: 4.855.320.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm năm mươi lăm triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Thời gian đăng ký: Đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 30/9/2019.

Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Thời gian đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/10/2019.

Địa điểm đấu giá, đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: 410 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

* ĐT: 0965.663.117