(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 3/1/2020 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Păh ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Păh. Địa chỉ: xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Lâm sản và phương tiện bán phế liệu gồm: 15,403 m3 Gỗ các loại từ nhóm 3-7; 7,4 Ster củi; 150 kg phế liệu

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 73.665.100 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi lăm ngàn một trăm đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 24/12/2019 và 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/12/2019 đến 15 giờ 00’ ngày 31/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Ngày 31/12/2019 và ngày 02/01/2020. (Trong Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian công bố giá đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 03/01/2020.

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyên Chư Păh.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.