Ngày 29/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/2/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc ủy quyền như sau:

 1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (đợt 1) gồm 39 lô đất thuộc dự án Khu tái định cư Nam tuyến đường ĐT 609 (T13 – Giai đoạn 1) tại Khu 7 (nay là Khu Phước Mỹ), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu 7 (nay là Khu Phước Mỹ), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3. Tên lô đất, diện tích (m2/lô), đơn giá (đồng/lô), hệ số, giá khởi điểm (đồng/lô), tiền đặt trước (đồng/lô) của các lô đất đưa ra đấu giá như sau: 

TT

Tên khu đất

Tên tài sản

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Mặt cắt đường

Hệ số

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước
(đồng)

1

BT4

Lô 145

164,6

16.000.000

6m-10,5-6m

1

2.633.600.000

300.000.000

2

BT4

Lô 146

164,6

16.000.000

"

1

2.633.600.000

300.000.000

3

BT4

Lô 147

299,8

16.000.000

"

1,1

5.276.480.000

500.000.000

4

BT3

Lô 139

240

16.000.000

"

1

3.840.000.000

500.000.000

5

BT3

Lô 140

240

16.000.000

"

1

3.840.000.000

500.000.000

6

BT3

Lô 141

240

16.000.000

"

1

3.840.000.000

500.000.000

7

BT3

Lô 142

240

16.000.000

"

1

3.840.000.000

500.000.000

8

BT3

Lô 143

237,2

16.000.000

"

1

3.795.200.000

500.000.000

9

BT3

Lô 144

248,7

16.000.000

"

1,1

4.377.120.000

500.000.000

10

BT1

Lô 01

240,5

13.000.000

3m-7,5m-3m

1

3.126.500.000

300.000.000

11

BT1

Lô 02

202,6

13.000.000

"

1

2.633.800.000

300.000.000

12

BT1

Lô 35

202,5

13.000.000

"

1

2.632.500.000

300.000.000

13

O.02

Lô 08

192,4

8.500.000

3m-5,5m-3m

1,1

1.798.940.000

200.000.000

14

O.02

Lô 09

92

8.500.000

"

1

782.000.000

100.000.000

15

O.02

Lô 10

92,4

8.500.000

"

1

785.400.000

100.000.000

16

O.02

Lô 11

92,6

8.500.000

"

1

787.100.000

100.000.000

17

O.02

Lô 12

93

8.500.000

"

1

790.500.000

100.000.000

18

O.02

Lô 13

93,1

8.500.000

"

1

791.350.000

100.000.000

19

O.02

Lô 14

93,7

8.500.000

"

1

796.450.000

100.000.000

20

O.02

Lô 15

93,6

8.500.000

"

1

795.600.000

100.000.000

21

O.02

Lô 16

94,2

8.500.000

"

1

800.700.000

100.000.000

22

O.02

Lô 17

94,1

8.500.000

"

1

799.850.000

100.000.000

23

O.02

Lô 18

94,7

8.500.000

"

1

804.950.000

100.000.000

24

O.02

Lô 19

94,7

8.500.000

"

1

804.950.000

100.000.000

25

O.02

Lô 20

95,3

8.500.000

"

1

810.050.000

100.000.000

26

O.02

Lô 21

95,2

8.500.000

"

1

809.200.000

100.000.000

27

O.02

Lô 22

95,8

8.500.000

"

1

814.300.000

100.000.000

28

O.02

Lô 23

95,8

8.500.000

"

1

814.300.000

100.000.000

29

O.02

Lô 24

96,3

8.500.000

"

1

818.550.000

100.000.000

30

O.02

Lô 25

96,3

8.500.000

"

1

818.550.000

100.000.000

31

O.02

Lô 26

96,8

8.500.000

"

1

822.800.000

100.000.000

32

O.02

Lô 27

96,7

8.500.000

"

1

821.950.000

100.000.000

33

O.02

Lô 28

97,2

8.500.000

"

1

826.200.000

100.000.000

34

O.02

Lô 29

97,2

8.500.000

"

1

826.200.000

100.000.000

35

O.02

Lô 30

97,7

8.500.000

"

1

830.450.000

100.000.000

36

O.02

Lô 31

97,7

8.500.000

"

1

830.450.000

100.000.000

37

O.02

Lô 32

208,8

8.500.000

"

1,1

1.952.280.000

200.000.000

38

BT4

Lô 138

311,9

9.000.000

"

1,1

3.087.810.000

300.000.000

39

BT4

Lô 137

239,9

8.000.000

5m

1

1.919.200.000

200.000.000

Tổng cộng

5.859,6

69.808.880.000

8.200.000.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá.

4. Bước giá: Bước giá được quy định là 50.000.000 đồng được áp dụng cho từng lô đất.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/01 lô đất. (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc (Địa chỉ: Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian thông báo, khách hàng có nhu cầu thì liên lạc với Công ty hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc để sắp xếp thời gian.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 10h00 ngày 27/02/2020.

- Địa điểm bán hồ sơ tại 02 nơi:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà số 88 Trương Chí Cương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đại Lộc (Địa chỉ: Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08h00 ngày 26/02/2020 đến 16h00 ngày 27/02/2020.

+ Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số TK: 040066246479 tại Ngân hàng Thương mại CP Sacombank - CN Quảng Nam.

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá: Vào lúc 08h00 đến 11h00 ngày 29/02/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá: tại

+ Hội trường số 2 UBND huyện Đại Lộc (Địa chỉ: Số 15, đường Hùng Vương, Khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

11. Phương thức đấu giá: đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

Chuyên đề

Kết nối đầu tư