Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 29/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư