(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2021 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất (thửa đất số 309, tờ bản đồ số 24-d) tại địa chỉ xóm Trại Mới, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 987786 ngày 23 tháng 05 năm 2008 do Ủy ban nhân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cấp cho bà Đỗ Thị Trâm;

- Diện tích đất: 845 m2;

- Hình thức sử dụng: sử dụng riêng 845 m2;

- Mục đích sử dụng đất: đất ở 400 m2, đất trồng cây lâu năm khác 445 m2;

- Thời hạn sử dụng đất: đất ở 400 m2 lâu dài, đất trồng cây lâu năm khác 445 m2 sử dụng đến tháng 03 năm 2058;

- Nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: không.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Hòa Bình

Ngày 29/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội ảnh 3
Ngày 29/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, Hà Nội ảnh 4