(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2020 do Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông ủy quyền như sau:

Tên tài sản đấu giá: 01 Xe ôtô con Toyota Landcruiser, BKS: 80A- 020.59. Số máy: 0230273; Số Khung: HZJ800034777; Sản xuất tại Nhật Bản năm 1997

(Tài sản được phép bán thanh lý của Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông).

Giá khởi điểm: 135.000.000 đồng, không chịu thuế GTGT

(Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, các loại thuế, lệ phí khác (nếu có) do khách hàng trúng đấu giá chịu.

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)

Bước giá, Hình thức và phương thức đấu giá:

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/09/2020 đến ngày 25/09/2020 (giờ hành chính) tại số 4/A13 Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/hồ sơ

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/Khách hàng

Điều kiện, thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký: Mọi khách hàng có nhu cầu đấu giá, đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Công ty ĐGHD Đấu giá Việt Nam, số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Xem hiện trạng tài sản: Ngày 21/09/2020 và ngày 22/09/2020 (giờ hành chính)

Tại: Trung tâm chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông - Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 25/09/2020 (Báo có Ngân hàng đến 16h00)

Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

Số tài khoản: 1220 2020 14894, mở tại: Agribank – CN Long Biên

Khách hàng bỏ phiếu trả giá: Từ 8h00 ngày 25/9/2020 đến 09h00 ngày 29/9/2020

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00, Ngày 29/9/2020 tại số 4/A13 Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - Số 4/A13 Đầm Trấu, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội/ Điện thoại: 024.39842728