(BĐT) - Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần tăng vốn góp của Công ty CP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty CP Du lịch San Hô Xanh Côn Đảo vào ngày 29/9/2020 như sau:

1. Công ty tổ chức đấu giá quyền mua cổ phần tăng vốn góp của Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công ty Cổ phần Du lịch San Hô Xanh Côn Đảo (Công ty Cổ phần Du lịch San Hô Xanh Côn Đảo tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng theo tỷ lệ % vốn góp hiện hữu của các cổ đông).

2. Quyền mua cổ phần với số lượng là: 220.000 cổ phần.

3. Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần.

4. Phương thức đấu giá: Nguyên lô, người tham gia đấu giá trả giá cao nhất (từ giá khởi điểm trở lên) là người trúng đấu giá.

5. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế đấu giá đính kèm.

6. Thời gian làm thủ tục đăng ký: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/09/2020 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 28/09/2020.

7. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 24/09/2020 đến hết 17 giờ 00 phút, ngày 28/09/2020.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 29/9/2020.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đ/c: Số 207 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0254 3856445 - 0254 3856446; Fax: 0254 3856444.