(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2020 do Ban Quản lý dự án và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 49/2020/HĐDVĐGTS ngày 04 tháng 9 năm 2020 giữa Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

a) Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng nhà giữ xe

- Diện tích đất cho thuê: 483m² (Trong đó, có công trình xây dựng nhà thép tiền chế diện tích 483m²).

- Địa điểm cho thuê: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian cho thuê: 12 tháng.

- Thời gian giữ xe: 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

- Phạm vi được kinh doanh: Hoạt động cung cấp dịch vụ giữ xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, khách đến giao dịch…

b) Giá khởi điểm: 29.427.000đồng/tháng. Tổng giá khởi điểm 12 tháng là 353.124.000đ (Ba trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/hồ sơ.

- Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

- Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

5. Nộp tiền đặt trước: 53.000.000đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/9/2020 đến 16h30 ngày 28/9/2020 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 17/9/2020 và ngày 18/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang (Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày 09/9/2020 đến 17h00 ngày 24/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/9/2020 đến 17h00 ngày 24/9/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm phát hành).

+ Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy), kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm phát hành).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động (bản sao có chứng thực), Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu (bản photocopy), kèm theo bản gốc để đối chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền:

+ Giấy chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy), kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Văn bản ủy quyền (có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân có đơn đăng ký (theo mẫu do Trung tâm phát hành) chấp nhập giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm đúng thời gian quy định, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

Ví dụ: Nguyễn Văn A (người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…

d). Điều kiện ràng buộc đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29/9/2020.

- Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang (Đường 19/8 ấp 4, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./.