(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2018 do Agribank - Chi nhánh huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc II., Km số 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản sản đấu giá: Quyền sử dụng 150,0m2 (Đất ở 50,0m2, đất trồng cây lâu năm 100,0m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 511243, thửa đất số 442, tờ bản đồ số 23, do UBND huyện Tam Đảo cấp ngày 04/05/2011, cho ông Nguyễn Ngọc Pho và bà Đỗ Thị Sản, tại Khu Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình xây dựng trên đất nhà xây cấp 4, diện tích 130,0m2 (Chi tiết tại Biên bản thỏa thuận xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ ngày 31/10/2017).

3.2. Giá khởi điểm: 583.200.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản, tương đương 116.640.000đồng, phí mua hồ sơ 500.000đồng/hồ sơ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 20, 21/09/2018, tại Khu Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 27/09/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 26, 27, 28/09/2018, chuyển khoản vào tài khoản số 19131686468011 mở tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 29/09/2018, tại Agribank - Chi nhánh huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc II.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc II, Km số 10, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. ĐT: 02113 853 900.