(BĐT) - Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Quốc Oai vào ngày 29/9/2018 như sau:

1. Khu đất đấu giá: (i) Khu Đồng cửa sâu, xã Đồng Quang 08 thửa; diện tích từ 97,5 đến 132,5 m2; giá khởi điểm: 3.600.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 50.000.000 đ/ thửa đất. (ii) Khu X17 thôn Văn Quang, xã Nghĩa Hương 09 thửa; diện tích từ 104,4 đến 118,6 m2; giá khởi điểm: 3.000.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa đất. (iii) Khu ĐG 09/2016 (X9) Đỉnh Cầu, thôn Yên Thái, xã Đông Yên 10 thửa; diện tích: từ 100,3 đến 233,1 m2; giá khởi điểm: 1.800.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 30.000.000 đ/ thửa đất.

2. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá:

- Từ 11/9/2018 đến ngày 27/9/2018 (giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ: 200.000 đ/ hồ sơ.

- Người tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 25/9 đến 27/9/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp: Chuyển khoản theo thông tin sau: “Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Số Tài khoản: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Thành An”.

5. Thời gian xem thực địa khu đất đấu giá trong 02 ngày: Ngày 26, 27/9/2018 (giờ hành chính).

6. Tổ chức cuộc đấu giá: 14h00, ngày 29/9/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai (thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội).

Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng thông tin ĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn) hoặc liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37.622.619. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. ĐT: 024.33.941.997.