(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, vào ngày 29/9/2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên quỹ đất: 22 lô đất khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

2. Diện tích quỹ đất: 3.859,70 m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

4. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

5. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo QH phân lô đã được UBND thị xã Hương Thủy phê duyệt.

6. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:- 

TT

Ký hiệu lô đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Khu vực/ vị trí

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I. Các lô hướng Tây bắc

1

424

19

315,99

2 mặt tiền đường quy hoạch 10,5 m và đường 10,5 m

2.800.000

884.772.000

45.000.000

130.000.000

2

423

19

157,60

Vị trí 1 mặt tiền đường quy hoạch rộng 10,5 m

2.500.000

394.000.000

20.000.000

60.000.000

3

422

19

157,60

2.500.000

394.000.000

20.000.000

60.000.000

4

421

19

157,60

2.500.000

394.000.000

20.000.000

60.000.000

5

420

19

157,60

2.500.000

394.000.000

20.000.000

60.000.000

6

408

19

157,60

2.500.000

394.000.000

20.000.000

60.000.000

7

407

19

157,60

2.500.000

394.000.000

20.000.000

60.000.000

8

406

19

222,33

2 mặt tiền đường quy hoạch 10,5 m và đường 10,5 m

2.800.000

622.524.000

32.000.000

90.000.000

II

Các lô hướng Đông nam

9

442

19

316,58

2 mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp và đường 10,5 m

3.300.000

1.044.714.000

53.000.000

150.000.000

10

441

19

158,40

Vị trí 1 mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

11

440

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

12

439

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

13

438

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

14

435

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

15

434

19

158,40

Vị trí 1 mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

16

433

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

17

432

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

18

431

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

19

430

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

20

429

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

21

428

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

22

427

19

158,40

3.000.000

475.200.000

24.000.000

70.000.000

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đúng các quy định của Luật Đất đai 2013;

Trong mỗi lô đất thì (01) một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu (đồng)

1

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

2

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

VI. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/09/2018 tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 10 phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/09/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị hoặc trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

4. Thời gian nộp hồ sơ đấu giá:

Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/09/2018 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Từ 08h00 đến 11h00 ngày 26/09/2018 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 26/09/2018 cho đến 16h30 ngày 28/09/2018.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản vào tài khoản công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN Huế.

- Số tài khoản 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

1. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 29/09/2018.

2. Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VIII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

IX. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy - Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế, số điện thoại: 02343.955.565.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895995, Website:chuoigiatri.com.vn