(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2021 do UBND huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đối với 50 lô đất ở trên địa bàn xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá (Đính kèm danh mục các lô đất bán đấu giá)

UBND huyện Quảng Xương

Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 1
Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 2
Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 3
Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 4
Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 5
Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 6
Ngày 29/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá ảnh 7