(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 158/1a Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 08h30 ngày 29/08/2019 tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Tên tài sản đấu giá: Lô phương tiện vận tải thanh lý của Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi có tài sản đấu giá: Kho Bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 37 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 97.360.000 đ (Chín mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi triệu đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng và các chi phí khác (nếu có).

- Tiền đặt trước: 19.472.000 đ (Mười chín triệu, bốn trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

Hình thức, phương thức đấu giá:

Hình thức tổ chức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói;

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 19/08/2019 đến 17h00 ngày 26/08/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam.

- Thời gian đóng tiền đặt trước từ 08h00 ngày 26/08/2019 đến 17h00 ngày 28/08/2019

+ Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

+ Mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 158/1a Nguyễn Sơn, P. Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.88154369 – 08.88164369.

Ngày 29/8/2019, đấu giá lô phương tiện vận tải thanh lý tại TP.HCM ảnh 1