(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Asia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại Hà Nội ảnh 1