(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Số 250 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức công bố giá: Vào lúc 08h00 ngày 29/07/2021. Tại Hội trường Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ Thị xã Quảng Trị ( số 250 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 26/07/2021 (14 lô đất ở tại Khu đô thị mới Võ Thị Sáu; Khu quy hoạch chi tiết 1/500- Phân lô nhỏ lẻ trên địa bàn thị xã Quảng Trị; Khu quy hoạch chi tiết xây phân lô khu vực đường dân sinh tại tổ 1,2, khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá.

Kể từ ngày thông báo, niêm yết ( trong giờ hành chính) đến hết 16h30 ngày 26/07/2021. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh ( Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị các ngày 22,23,26/07/2021 trong giờ hành chính. ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Thời gian kết thức bán hồ sơ tham gia đấu giá đến hết 16h30 ngày 26/07/2021

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá ( hồ sơ tham gia đấu giá): Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá) vào ngày 27/07/2021 ( Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08h00 đến 11h00; buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h00 tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị. ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).Thời gian kết thúc nộp hồ sơ đấu giá đến hết 16h00 ngày 27/07/2021.

7. Tên tài sản, giá khởi điểm, thông tin chi tiết tài sản bán đấu giá:

Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ảnh 2

Tổng giá khởi điểm: 11.312.591.000đồng

Bằng chữ: Mười một tỷ, ba trăm mười hai triệu, năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước).

Khách hàng trực tiếp nộp tiền đặt trước ( tiền ký quỹ) tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn thị xã Quảng Trị ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào các ngày 22,23,26/07/2021 ( trong giờ hành chính). Tài khoản số: 3909.201.007.180. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh.

Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h30 ngày 26/07/2021.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá.

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn, thị xã Quảng Trị ( số 297 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu thu phí hồ sơ người tham gia đấu giá.

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.