(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ảnh 1