(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 29/7/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên ủy quyền như sau:

Tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

- Đấu giá cho thuê quyền sử dụng 5.268,2m2 đất để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần.

- Giá khởi điểm: 3.111.135.510 đồng. Tiền đặt trước: 311.114.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Bản sao Giấy CMND và Giấy phép kinh doanh, mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá, mẫu giấy xem tài sản và hồ sơ năng lực theo tiêu chí (theo mẫu Trung ban ban hành).

- Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo đến ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá, tại nơi có bất động sản.

- Thời gian đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 26/7/2021 (thứ hai), tai Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 29/7/2021 (thứ năm), tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.