(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Agribank Chi nhánh tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 1