(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 02/7/2021 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản

Địa chỉ: Thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất 23 lô đất ở tại khu X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (Kèm theo danh sách chi tiết).

- Tổng diện tích của 23 lô: 4.604,6 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Vị trí: Tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; tiếp giáp các đường Đông Tây 4C, Đông Tây 5.

 Hạ tầng kỹ thuật:

- Điện chiếu sáng và sinh hoạt: Đấu nối với đường dây hạ thế đường Đông Tây 4b, Đông Tây 4c.

- Hệ thống thoát nước mặt: Trong khu vực bố trí hệ thống thoát nước dọc theo đường Đông Tây 4b, Đông Tây 4c.

- Hệ thống thoát nước thải: chủ yếu sử dụng hầm tự thấm.

- Hệ thống cấp nước: Sử dụng giếng khoan, giếng đào.

- Xử lý rác thải: Chủ yếu rác thải sinh hoạt tổ chức thu gom hàng ngày và dùng phương tiện vận chuyển về bãi rác chung của huyện.

- Tài sản gắn liền với đất: Không

4/ Tổng giá khởi điểm là: 30.229.199.000 đồng (Ba mươi tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, một trăm chín mươi chín ngàn đồng).

Tất cả các lô đất trên sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất.

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/7/2021 đến 17h00 ngày 26/7/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản.

8/ Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 16/7/2021 (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản là khu X thuộc khu TTHC huyện Hớn Quản, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

9/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 26/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/7/2021 vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

10/ Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá: 08h00 phút ngày 29/7/2021, tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký duy nhất tại 01 địa điểm là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hớn Quản từ ngày 05/7/2021 đến 17h00 ngày 26/7/2021. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật.

 Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và hộ khẩu phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là hộ gia đình, cá nhân.

- Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân/hộ chiếu) và Giấy phép đăng ký kinh phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền nếu là tổ chức kinh tế.

- Cam kết xem tài sản đấu giá.

- Một (01) tổ chức chỉ được một (01) cá nhân đại diện tham gia đấu giá; trường hợp có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một (01) tổng công ty hoặc tập đoàn thì chỉ được một (01) doanh nghiệp tham gia đấu giá; trường hợp tổng công ty hoặc tập đoàn với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được (một) doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/lô/hs.

12/ Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.

BẢNG KÊ CHI TIẾT

Giá khởi điểm 23 lô đất ở tại khu X thuộc Trung tâm hành chính huyện, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước

Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước ảnh 2