(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 806264 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/02/2018. Thửa đất số 655, tờ bản đồ số 7 và Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T 561764 do UBND huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/06/2001 (đăng ký thay đổi ngày 13/11/2017). Thửa đất số 298, tờ bản đồ số 7...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Gia Lai - Phòng Giao dịch Đak Đoa

Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 3