(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng ảnh 1