(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Viễn thông Bình Định ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá lô cáp đồng thu hồi tại tỉnh Bình Định ảnh 1