(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty Tập đoàn Khải Vy tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Phú Tài vào ngày 29/7/2021 như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty Tập đoàn Khải Vy tại BIDV Chi nhánh Phú Tài ảnh 1