(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá 3 khoản nợ của Công ty TNHH Phong Nguyên (Phong Nguyên), Công ty TNHH Kinh Tân (Kinh Tân) và Công ty CP Quản lý xanh (Quản lý xanh) vào ngày 29/7/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá giá 3 khoản nợ của Công ty Phong Nguyên, Kinh Tân và Quản lý xanh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1