(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Bảo Tàng Đăk Lăk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Bảo Tàng Đăk Lăk - Địa chỉ: 02 Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá:

- Khu vực Căn tin nằm tại đầu hồi tòa nhà phía đường Lê Duẩn thuộc khuôn viên Bảo Tàng Đắk Lắk - Địa chỉ: 02 Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cụ thể là:

+ Diện tích sử dụng: 400 m2

+ Mục đích sử dụng: Cho thuê kinh doanh phục vụ cà phê, nước giải khát phục vụ khách tham quan

+ Giá khởi điểm: 1.200.000.000 đồng/ 5 năm (Một tỷ hai trăm triệu triệu đồng)

- Khu vực Quầy hàng lưu niệm nằm trong sảnh khu vực trưng bày thuộc Bảo Tàng Đắk Lắk - Địa chỉ: 02 Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cụ thể là:

+ Diện tích sử dụng: 70 m2

+ Mục đích sử dụng: Cho thuê kinh doanh làm dịch vụ kinh doanh hàng lưu niệm mạng đậm nét văn hóa Tây Nguyên và đặc biệt là những sản phẩm lưu niệm mang thương hiệu Bảo tàng Đắk Lắk.

+ Giá khởi điểm: 480.000.000 đồng/ 5 năm (Bốn trăm tám mươi triệu đồng)

* Tổng giá khởi điểm: 1.680.000.000 đồng/ 5 năm (Một tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng)

* Ghi chú:

- Giá khởi điểm trên đã bao gồm tiền thuê đất và chưa bao gồm các loại phí, lệ phí và các loại thuế kinh doanh khác

- Khách hàng trúng đấu giá nộp tiền đặt cọc để thực hiện hợp đồng là 03 tháng theo giá trúng đấu giá, khi thanh lý hợp đồng Bảo tàng Đắk Lắk sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân ký hợp đồng. Tiền đặt cọc không được tính lãi suất và không làm phát sinh bất cứ nhiệm vụ hay bồi thường đối với Bảo tàng Đắk Lắk trong mọi trường hợp.

- Từ năm 2023 – 2025, sẽ xem xét điều chỉnh giá tăng thêm không quá 10% so với hợp đồng tại giá trúng thầu.

- Thời gian nộp tiền thực hiện hợp đồng hàng tháng, định kỳ một tháng 01 lần: từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

6. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

8. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

9. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 05/07/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/07/2021 tại nơi có tài sản.

10. Thời gian và địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 05/07/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/07/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức công bố giá: Vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 29/07/2021, tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam - Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

12. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản, các quy định có liên quan và tại Quy chế cuộc đấu giá. Thực hiện việc nộp tiền đặt trước theo quy định, người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

13. Những thông tin khác:

Công ty không tổ chức đấu giá trong trường hợp trước thời gian tổ chức cuộc đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người có tài sản đấu giá yêu cầu đình chỉ, tạm đình chỉ việc tổ chức đấu giá.

Trường hợp thời gian đấu giá tài sản có thay đổi công ty chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trung Nam, địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.