(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2021 do Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy quyền như sau:

03 xe ô tô thanh lý cũ hỏng

Văn phòng I tại Hà Nội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 29/7/2021, đấu giá 3 ô tô thanh lý cũ hỏng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 29/7/2021, đấu giá 3 ô tô thanh lý cũ hỏng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 29/7/2021, đấu giá 3 ô tô thanh lý cũ hỏng tại Hà Nội ảnh 3