(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát thông báo đấu giá 3 khoản nợ của Công ty TNHH Phong Nguyên (Phong Nguyên), Công ty TNHH Kinh Tân (Kinh Tân) và Công ty CP Quản lý xanh (Quản lý xanh) tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn vào ngày 29/7/2021 như sau:
Ngày 29/7/2021, đấu giá 3 khoản nợ của Công ty Phong Nguyên, Kinh Tân và Quản lý xanh tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1