(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, Biển kiểm soát 85T-1938; là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh Ninh Thuận vào ngày 29/7/2020 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Xe ôtô tải (thùng kín) 02 chỗ ngồi, nhãn hiệu SUZUKI, Biển kiểm soát 85T-1938, cụ thể như sau:

- Màu sơn: Trắng

- Số loại: SK410BV

- Số máy: F10A-1092204

- Số khung: DA21V-VN104669

- Năm, nước sản xuất: 2006, Việt Nam

- Niên hạn sử dụng: 2031

- Chiều dài cơ sở: 1840 (mm)

- Khối lượng bản thân: 740 (kg)

- Khối lượng hàng CC theo TK/CP TGGT: 590/590 (kg)

- Loại nhiên liệu: Xăng

- Thể tích làm việc của động cơ: 970 (cm3).

Giấy đăng ký xe ôtô số 0000807 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 01/2/2007 (đăng ký lần đầu ngày 01/02/2007);

Giấy chứng nhận kiểm định số: KD0382071 do Trung tâm Đăng kiểm cơ giới đường bộ tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 01/10/2019, có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2020.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 45.500.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu năm trăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

3. Bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá

- Bước giá đấu giá: 1.365.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước: 9.100.000 đồng (Chín triệu một trăm ngàn đồng).

* Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hoặc tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến hết 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2020).

4. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 13/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 23/7/2020 và ngày 24/7/2020 trong giờ hành chính tại Bưu điện tỉnh Ninh Thuận (Số 217 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: 13/7/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

7.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin; số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, chữ ký), số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ thấp hơn giá khởi điểm.

8. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: từ ngày 13/7/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 27/7/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/7/2020 (Sáng thứ tư).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thông tin chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038). (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 281/QC-TTDVĐGTS ngày 10/7/2020)