(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2020 do Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH Một Thành Viên ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Tổng Công ty Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn TNHH Một Thành Viên. Địa chỉ: Số 262-264 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 29/7/2020 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí.

4. Tài sản đấu giá: phương tiện vận tải năm 2020

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá: Bán riêng lẻ từng tài sản

Ngày 29/7/2020, đấu giá phương tiện vận tải tại TPHCM ảnh 1

- Giá trả tối thiểu: giá khởi điểm + Bước giá

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

Số tài khoản: 13810000211920 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bến Nghé.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 24/7/2020, 27/7/2020, 28/7/2020 (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 22/7/2020 (liên hệ tổ chức đấu giá để nhận giấy giới thiệu xem tài sản đấu giá).

- Địa điểm: 139 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

7. Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 17/7/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2020.

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.HCM.

- Giá bán hồ sơ: theo quy định.

8. Đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 17/7/2020 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2020 (Tổ chức đấu giá sẽ từ chối nhận các hồ sơ và phiếu trả giá được nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 28/7/2020)

- Điều kiện nộp phiếu trả giá: đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

- Địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí, số 04 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TP.HCM.

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.