(BĐT) - Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá khai thác 3,29 ha rừng trồng của công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền, vào ngày 29/7/2019 cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Khai thác tận thu gỗ rừng trồng:

- Lý do khai thác: Khai thác để trồng lại rừng.

- Vị trí, địa danh: gồm 01 lô, khoảnh 1, tiểu khu 58, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Loại gỗ rừng trồng: Keo lai.

- Năm trồng rừng: 1993

- Nguồn vốn đầu tư: Dự án 327.

(Có hồ sơ thiết kế kèm theo)

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 838.705.000 đồng. (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi tám triệu, bảy trăm lẻ năm ngàn đồng)

Người trúng đấu giá chịu chi phí khai thác vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài sản.

b. Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

c. Tiền ký quỹ: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản bán đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu đã khai thác xong tài sản trên đất. (nhằm hạn chế tình trạng kéo dài thời gian khai thác).

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá: 10.000.000 đồng

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 26/07/2019 tại khoảnh 1, tiểu khu 58, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền để được bố trí đưa đi xem tài sản trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 26/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 24/07/2019 đến 16h30 ngày 26/07/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 29/07/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền - Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Số điện thoại: 0234.3551266.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.